Aile Hekimliği 2018/4 Ek Yerleştirme Duyurusu
28 Aralık 2020

 04.07.2018   15:24:09


İlimizdeki Aile Hekimliği bölgelerinden Derinkuyu İlçe Suvermez  Aile sağlığı Merkezinde 50.04.05 NoluAile hekimliği Biriminde görev yapan Aile Hekimin istifa sonucunda, Derinkuyu ilçe Derinkuyu Entegre Aile Sağlığı Merkezinde 50.04.01 Nolu Aile Hekimliği Biriminde görev yapan Aile Hekiminin 2018/3 Aile Hekimliği Ek Yerleştirme işleminde boş pozisyonu tercih etmesi nedeniyle birimler boş kalmıştır. Belirtilen Aile Hekimliği Pozisyonları ve başvuru bitiş tarihine kadar açılabilecek yeni pozisyonlar için 25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği hükümlerine istinaden, 26.07.2018tarihinde saat 16.00’daİlSağlık MüdürlüğümüzToplantı Salonunda ek yerleştirme işlemi yapılacaktır.

Tercihte bulunmak isteyen hekimler, 09.07.2018tarihinden itibaren 20.07.2018Cumagünü mesai bitimine (saat 17:00)kadar kendilerinden istenilen belgeleri, Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimine kayıt yaptırdıktan sonra, Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Şubesine şahsen müracaat edeceklerdir. Posta, faks, e-posta v.b. yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.


2018-4 Valilik oluru.PDF

Uygulama Takvimi.doc

2018-4 AİLE HEKİMLİĞİ EK YERLEŞTİRME usul ve esasları (2).doc

Kamuda çalışan hekimlerinin başvuru dilekçesi.doc

Kamuda çalışan aile hekimlerinin başvuru dilekçesi.doc