Göç Sağlığı Hizmetleri
12 Nisan 2023

Görev Tanımı
1. Göç sağlığı kapsamında verilmesi gereken sağlık hizmetlerini sağlık kurum ve kuruluşları arasındaki eşgüdümü de gözeterek yürütmek veya yürütülmesini sağlamak.

2. Görev ve sorumluluk alanıyla ilgili konularda veri toplamak, bu verilerin analiz ve raporlama çalışmalarını yapmak ve/veya yaptırmak.

3. Ulusal, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinin göç sağlığı ve insan, yardım faaliyetlerine katkı ve/veya katılım sağlamak, sivil toplum kuruluşlarının göç sağlığıyla ilgili yürüttüğü faaliyetleri koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek.

 
Bize Ulaşın

Adres: Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü, 15 Temmuz Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, 149. Sokak,       3. Kat Merkez/NEVŞEHİR

 Telefon: 0384 213 11 10 – 660

Dökümanlar