Taşeron Son Dakika! Sağlıkta 474 Taşeron İşçiye Kadro
19 Şubat 2018


 T.C.

    SAĞLIK BAKANLIĞI

   NEVŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İLAN

           

Müdürlümüz ve Bağlı Sağlık Tesislerinde; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerince personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, gerekli şartları taşıyan ve sınava katılmaya hak kazananlar ve gerekli şartları taşımadığından sınava girmeye hak kazanamayanlara ait listeler aşağıda yayınlanmıştır.

1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen "İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz." hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 Sınava girme hakkı elde edemeyenler, ilan tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde Müdürlüğümüz Gelen Evrak Birimine kayıt yaptırmak koşuluyla Destek ve Personel Hizmetleri Başkanlığına gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilirler.

        İlgililere ilanen tebliğ olunur.

           İlan Tarihi  19.02.2018  14:00:00

 

KABUL EDİLEN BAŞVURULAR

SIRA NO:

ADI SOYADI :

İŞİN NİTELİĞİ

BAŞVURU DURUMU

1

AHMET DEMİRÇELİK

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

2

AHMET DEVRİM ERDOĞMUŞ

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

3

AHMET ŞAHİN

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

4

AHMET YILDIRIM

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

5

ALİ KABATAŞ

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

6

ASLI AYDOĞDU

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

7

AYDAN ARICI

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

8

AYFER ÇATLI

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

9

AYSEL YÖNEL

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

10

AYŞE AYDIN

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

11

AYŞE ÇİÇEK

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

12

AYŞE KILIÇ

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

13

AYŞENUR ŞENYÜZ

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

14

BEHİYE BİLGİÇ

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

15

BEYHAN SEZERNAZLI

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

16

BUKET YAZGAN

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

17

BURCU TURGAY

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

18

CAFİYE ERDOĞMUŞ

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

19

CANER AÇIKGÖZ

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

20

CANER ÖZKAN

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

21

CANER ŞENER

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

22

CEMİLE BURÇİN TAŞKALE

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

23

CEREN KARACA

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

24

DENİZ TAŞPINAR

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

25

DENİZ TOKSEVER

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

26

DERYA TÜMAY İVEN

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

27

DİLEK GÖSTERİŞLİ

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

28

DİLEK ÇEKİÇ

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

29

EMİN UĞUR

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

30

EMİNE AKTAŞ

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

31

EMİNE KARADAĞ

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

32

EMİNE ZEDELENMEZ

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

33

ESAT YILDIZ

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

34

ESMA DÖNMEZ

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

35

ESMA ONMUŞ

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

36

ESRA AYDOĞAN

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

37

FATİH AÇIKGÖZ

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

38

FATİH ÖZTÜRK

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

39

FATİH SOLMAZ

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

40

FATMA BAYDEMİR

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

41

FATMA BETÜL ERAKCA

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

42

FATMA DEMİRCİOĞLU

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

43

FATMA GÜL KAYA

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

44

FATMA ÖZEV

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

45

FERDA AKYÜREK

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

46

FİGEN KARACA

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

47

FİKRİYE YÜSEL

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

48

GAMZE BUDAK

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

49

GAMZE YÜCEL

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

50

GÖKAN ÖZDOĞAN

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

51

GÜL DEMİRKOL

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

52

GÜLAY KOŞAR

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

53

GÜLDEN ÖZTÜRK

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

54

GÜLSER GÜMÜŞSOY

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

55

GÜLSÜM SÜLEYMANOĞLU

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

56

GÜLŞAH KIRKAN

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

57

GÜZİDE KILIÇ ÇATALBAŞ

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

58

HACER AKKUŞ

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

59

HACER CİHAN

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

60

HASAN GÜRBÜZ

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

61

HATİCE FUSUN GÜLLÜ

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

62

HATİCE ŞAYAKDİKEN

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

63

HAVVA ÖZDEMİR

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

64

HÜLYA ERSOY

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

65

HÜSEYİN IRMAK

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

66

HÜSNİYE PINAR ÜNVER

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

67

İBRAHİM ACAR

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

68

İLKNUR ŞENER

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

69

İSMAİL ÖZ

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

70

KAAN ALTINSOY

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

71

KADRİYE BAHÇELİ

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

72

KAMİL DEMİREL

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

73

KAMİL TAPAN

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

74

KEMAL OLGUN

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

75

KENAN ÖZTÜRK

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

76

KUBİLAY ÜNALDI

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

77

LATİFE BOZDAĞ

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

78

LEYLA FATOŞ OĞUR

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

79

MAŞİR GÜRBÜZ

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

80

MEHMET ALTINDAĞ

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

81

MEHMET BAŞ

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

82

MEHMET YÜCE

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

83

MEHTAP KAHRAMAN

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

84

MELİH EVREN ERMİŞ

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

85

MENEKŞE AVLANMAZ

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

86

MENŞURE DİNÇ

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

87

MERVE GÜLSEMİN DEMİRDAŞ

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

88

MERVE TARİ

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

89

MERYEM KARAKAVAK

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

90

MERYEM TAŞPINAR

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

91

MESUDE DOGAN

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

92

METİN ÖZCAN

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

93

MEVLÜT SÖYLEMEZ

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

94

MUHAMMET FATİH MUTLU

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

95

MURAT BULDUR

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

96

MUSTAFA ERDOĞAN

(ŞÜKRÜ OĞLU)

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

97

MUSTAFA ERDOĞAN

(YAŞAR OĞLU)

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

98

MUSTAFA GÜNEŞ

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

99

MUSTAFA KÖRÜKCÜ

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

100

MUSTAFA ÖZDEMİR

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

101

MUSTAFA SAVCI

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

102

MUZAFFER YAVUZ

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

103

MÜGE AYSU

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

104

NAZENDE DİLARA İLHAN

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

105

NAZLI KALE

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

106

NECMETTİN ÖZDEMİR

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

107

NEHİR SOLAK

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

108

NERMİN ERASLAN

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

109

NESLİHAN GÖKŞEN

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

110

NİDA VURAL

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

111

NİHAL KARACA

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

112

NURDAN DAĞASLANI

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

113

OĞUZHAN YILDIRIM

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

114

ONUR AYDIN

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

115

ÖZDİLEK SATAR

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

116

ÖZLEM AĞAÇDELEN

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

117

ÖZLEM BALAK

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

118

ÖZLEM ÖZKAYA

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

119

RABİA COŞAR

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

120

RAFET GAZİ YAVUZ

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

121

RAMAZAN KARACA

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

122

REYHAN KIVANÇ

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

123

RÜVEYDA NUR ÇAKIR

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

124

SADET ŞİRİN EFE

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

125

SADİYE DÖŞEYEN

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

126

SEBAHAT YENİCE

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

127

SEDA BİLGİÇ

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

128

SEDA DEMİRTAŞ

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

129

SEDAT ÜLKEN

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

130

SELÇUK GENCER

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

131

SEMA ÇELİK

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

132

SEMA DAĞDEVİREN

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

133

SEMRA TUNCAY

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

134

SERHAD ÇİÇEK

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

135

SERPİL ERDEM

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

136

SEVİL KÖMÜRCÜ

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

137

SEVİM BALAK

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

138

SİBEL TAŞPINAR

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

139

SİNEM DEĞERLİER

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

140

SİNEM UÇAR

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

141

SÜLEYMAN KÖYBAŞI

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

142

ŞENAY CERAN

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

143

TANER ÇUBUK

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

144

TARIK BÜYÜKBIYIK

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

145

TUĞBA GÜRBÜZ

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

146

TUĞBA KAVUN

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

147

TUĞBA KIYMAZ

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

148

TUĞÇE ŞURA FERALAN

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

149

TÜLİN TURGUT

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

150

VELİ ÖZTÜRK

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

151

VELİ PARMAK

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

152

YASEMİN KARASU

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

153

YASEMİN ÜZÜMCÜ

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

154

YASEMİN YALÇIN

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

155

YASEMİN YENİCE

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

156

YASIN HASANOĞLU

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

157

YELİZ KUTAY

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

158

YUSUF BAYDEMİR

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

159

YUSUF GEÇER

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

160

YUSUF KARAŞAHİN

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

161

ZEYNEP ÜNSAL

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

162

ZÜBEYDE AKER

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

163

ZÜLFİ KAYA

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

164

ADNAN ÖZCAN

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

165

AHMET BAHÇELİ

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

166

AHMET BOZDAĞ

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

167

AHMET KOMŞU

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

168

AHMET ÖZÇAY

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

169

ALİ ASLAN

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

170

ALİ KILIÇ

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

171

ALİ OSMAN ÇİFTCİ

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

172

ALİ TURGUT

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

173

ARZU ÖZÇELİK

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

174

AYNUR ÖZKAN

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

175

BERAT TEKBABA

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

176

DURAK AKDEMİR

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

177

DURSUN DEMİR

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

178

EBRU ŞAHİN

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

179

EMRAH KOZANKAYA

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

180

ENES DERİN

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

181

ENİS ÖNER

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

182

ERAY GİDER

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

183

ERCAN MANAP

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

184

ERDOĞAN SONER

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

185

ERHAN KILIÇ

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

186

ESAT KARABACAK

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

187

FAHRETTİN ÖZDOĞAN

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

188

FERDANE TAŞAN

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

189

GÖKHAN ŞENEL

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

190

HAKKI AKPINAR

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

191

HAMZA AYAZ

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

192

HAYRİYE GAMZE TAŞAN

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

193

HÜSEYİN DURSUN

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

194

HÜSEYİN FATİH AYTEKİN

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

195

HÜSREV ALTUNTAŞ

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

196

İBRAHİM AKÇALİLİ

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

197

İBRAHİM YELER

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

198

İLHAN YAHŞİ

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

199

İSKENDER SOYLU

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

200

İSMAİL EFE

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

201

KENAN ESEN

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

202

MAHMUT DOĞAN

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

203

MEHMET EROĞLU

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

204

MEHMET TUĞBEY YALÇIN

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

205

METİN KARATAŞ

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

206

MUHAMMET AĞMANALMAZ

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

207

MUHAMMET GÜRLEVİK

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

208

MUHAMMET HANİFİ ÖZBEK

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

209

MUHAMMET KADİR BELİRİR

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

210

MURAT DURDU

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

211

MURAT ERKAN

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

212

MURAT TUNCEL

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

213

MURAT YALAP

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

214

MUSTAFA ALPER ÖZTÜRK

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

215

MUSTAFA AYDIN

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

216

MUSTAFA ÇEVİKER

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

217

MUSTAFA GÜNAYDIN

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

218

MUSTAFA ÖZDOLAP

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

219

MUSTAFA SAN

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

220

MUSTAFA TİRYAKİ

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

221

NECATİ KURU

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

222

NİYAZİ BOZDAĞ

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

223

NURİ ALTUNBAŞ

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

224

ORHAN ÇEVİRME

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

225

ORHAN ERDEM

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

226

OSMAN DÜNYA

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

227

OSMAN ULUÇAY

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

228

ÖMER ÇÖL

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

229

ÖZLEM HAMEŞ

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

230

RAMAZAN İNEL

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

231

RAMAZAN İYİLİKLİ

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

232

RUMEYSA İNANAN

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

233

SEDAT TOSUN

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

234

SELMAN ASLAN

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

235

ŞEVKET SAYIN

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

236

TAYFUN KILIÇ

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

237

UFUK BİÇİCİ

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

238

UMUT ULAŞ TUNÇBİLEK

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

239

ÜMİT DEMİR

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

240

VOLKAN ASİL

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

241

VOLKAN UZUN

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

242

YASİN KOCA

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

243

YAŞAR ŞEN

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

244

YUSUF AÇIKGÖZ

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

245

YUSUF NAS

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

246

ZÜLEYHA YALDIZ

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KABUL

247

BEKİR ARANMIŞ

TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

248

BEKİR TEMEL

TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

249

ERHAN TETİK

TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

250

FERHAT AKBUDAK

TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

251

İBRAHİM GÖK

TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

252

İRFAN GÖLBAŞI

TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

253

KARAHAN UZUN

TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

254

MURAT KAYNAR

TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

255

MÜKREMİN YILDIRIM

TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

256

MÜRSEL TÜTÜN

TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

257

NİYAZİ TUZKAYA

TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

258

ORHAN ARISOY

TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

259

OSMAN AYTAN

TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

260

RIDVAN GÖĞÜŞ

TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

261

SAVAŞ REÇBER

TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

262

SEYHAN GÖLBAŞI

TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

263

UGUR ÖZDOGAN

TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

264

YASİN KELEŞ

TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

265

YAVUZ PARLATAN

TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

266

ESMA AKKOÇ

DİŞ KLİNİK DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

267

FATMA PİLELİ

DİŞ KLİNİK DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

268

FATMA ÜN

DİŞ KLİNİK DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

269

HAVVA YAVUZ

DİŞ KLİNİK DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

270

NECLA DEĞİRMENCİ

DİŞ KLİNİK DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

271

NİHAL DAĞISTAN

DİŞ KLİNİK DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

272

ÖZLEM KARAKAYA

DİŞ KLİNİK DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

273

SEVTAP KESER

DİŞ KLİNİK DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

274

ZAFER YAVUZ

DİŞ KLİNİK DESTEK HİZMET ALIMI

KABUL

275

AHMET GEDİKSİZ

AMBULANS SÜRÜCÜ HİZMET ALIMI

KABUL

276

ALİ BOZBIYIK

AMBULANS SÜRÜCÜ HİZMET ALIMI

KABUL

277

AYKUT ÇELİKLİ

AMBULANS SÜRÜCÜ HİZMET ALIMI

KABUL

278

BURHAN ALİ KERMAN

AMBULANS SÜRÜCÜ HİZMET ALIMI

KABUL

279

FATİH BENLİ

AMBULANS SÜRÜCÜ HİZMET ALIMI

KABUL

280

FATİH ÖZTÜRK

AMBULANS SÜRÜCÜ HİZMET ALIMI

KABUL

281

İBRAHİM ÖZKARA

AMBULANS SÜRÜCÜ HİZMET ALIMI

KABUL

282

KAYHAN AK

AMBULANS SÜRÜCÜ HİZMET ALIMI

KABUL

283

KEMAL BÎLGÜ

AMBULANS SÜRÜCÜ HİZMET ALIMI

KABUL

284

MUSTAFA ASLAN

AMBULANS SÜRÜCÜ HİZMET ALIMI

KABUL

285

MUSTAFA ESEN

AMBULANS SÜRÜCÜ HİZMET ALIMI

KABUL

286

MUSTAFA KAYA

AMBULANS SÜRÜCÜ HİZMET ALIMI

KABUL

287

MÜMİN HÜSEYİN PATIR

AMBULANS SÜRÜCÜ HİZMET ALIMI

KABUL

288

ORHAN BABAOĞLU

AMBULANS SÜRÜCÜ HİZMET ALIMI

KABUL

289

ORHAN ETA

AMBULANS SÜRÜCÜ HİZMET ALIMI

KABUL

290

ÖNDER SAĞLAM

AMBULANS SÜRÜCÜ HİZMET ALIMI

KABUL

291

SEMİH PAK

AMBULANS SÜRÜCÜ HİZMET ALIMI

KABUL

292

SERKAN YILDIZ

AMBULANS SÜRÜCÜ HİZMET ALIMI

KABUL

293

TURAN AYTAN

AMBULANS SÜRÜCÜ HİZMET ALIMI

KABUL

294

YÜKSEL GOSTAK

AMBULANS SÜRÜCÜ HİZMET ALIMI

KABUL

295

ABDULAZİZ BİLDİRİCİ

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

296

AHMET ARSLAN

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

297

AHMET KARADENİZ

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

298

AHMET KAYNAK

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

299

AHMET NOYAN CİHAN

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

300

ALİ GÜNDOĞDU

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

301

ALİ NAMLI

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

302

ALİ ÖCAL

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

303

ALİ PEKER

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

304

ALİ TAŞÇI

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

305

ALİ USLU

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

306

ALPER YILDIZ

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

307

ARİF FERGER

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

308

ARZU TOKTAŞ

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

309

ARZU TOPRAK

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

310

ATİFET KARAY

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

311

AYKUT REMZİ GÜLER

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

312

AYNUR YOLAÇAN

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

313

AYŞE CEYHAN

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

314

AYŞE MERCAN

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

315

AYŞE ŞAHİN

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

316

AYŞE YILDIZ

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

317

AYŞEGÜL BAHÇELİ

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

318

AYTEN TAŞDELEN

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

319

BAHAR ERTAŞ

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

320

BAHTİŞEN TAŞÇEKER

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

321

BEKİR BİNİCİ

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

322

BEKİR İREN

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

323

BELGİN KIZILBAYIR

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

324

CENGİZ BAŞER

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

325

CENGİZ CİVAN

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

326

CENGİZ DEMİRÇELİK

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

327

CENGİZHAN YÜKSEL

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

328

DANEGÜL EKİCİ

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

329

DEMET ERİKÇİ

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

330

DEMET KURUTLU

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

331

DEMET KÜÇÜKSELVİ

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

332

DEVRİŞ ASLAN

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

333

DOGAN SÜTVEREN

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

334

DÖNE ERDEMİR

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

335

EMEL YILMAZ

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

336

EMİNE AKGÜL

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

337

EMİNE ALTMIŞ

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

338

EMİNE ÇAĞLAK

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

339

EMRE KARLIKAYA

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

340

EMRE YAVUZ

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

341

ERCAN AZITMAZ

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

342

EREN ÖZTÜRK

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

343

ERTUĞRUL GÜRLEK

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

344

ESMA SAĞLAM

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

345

FATİH GÜVEN

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

346

FATMA ALGÜL

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

347

FATMA ATEŞ

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

348

FATMA ATİLA

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

349

FATMA DURAN

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

350

FATMA KIRCI

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

351

FATMA KÖRÜKÇÜ

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

352

FERDİ ARIK

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

353

FERİT ÖZTÜRK

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

354

FERUZE ONAY

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

355

FEVZİ BAYRAM

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

356

FİDAN UÇAR

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

357

FİLİZ ATSAN

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

358

FİLİZ KARAKUŞ

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

359

GÖKHAN URAÇ

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

360

GÖNÜL YOLALAN

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

361

GÜLAY ATASEVER

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

362

GÜLCAN ÇİÇEK

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

363

GÜLCAN DEMİRKULA

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

364

GÜLTEN AÇIKALIN

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

365

HABİBE YILMAZ

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

366

HACER ÇALIŞKAN

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

367

HACI EKİCİ

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

368

HALİDE OLCA GÜVENÇ ŞAHİNDE

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

369

HALİME ULUÇAY

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

370

HASAN HÜSEYİN ŞAHİN

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

371

HATİCE AYDEMİR

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

372

HATİCE KUŞ

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

373

HATİCE SARITOPRAK

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

374

HATİCE SÜNGÜ

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

375

HATİCE YÜKSEL

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

376

HAYATİ SAYIN

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

377

HAYRETTİN TÜRKKOL

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

378

HAYRİYE YILMAZ

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

379

HÜLYA SAMUR

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

380

HÜSEYİN KORKUTMAZ

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

381

İBRAHİM YÜCEL

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

382

İLBAY METİN

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

383

İMRAN CİVELEK

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

384

İPEK DEMİRKULA

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

385

İSA BAYDEMİR

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

386

İSMAİL KIZILBAYRAK

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

387

KAFFAR KARAKETİR

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

388

KEMAL DOĞAN

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

389

KEMAL ÖZTÜRK

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

390

KEMAL TAVSAMAZ

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

391

KİBAR ÇAKIR

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

392

LEVENT KABAKSIZ

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

393

MEHMET DOKUTUR

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

394

MEHMET ÖZER

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

395

MEHMET PEKŞEN

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

396

MEHMET YILDIRM

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

397

MELDA KARACA

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

398

MELEK KARAKAYA

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

399

MEMİŞ ATEŞ

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

400

MESUT USLU

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

401

MEVLÜT KARTAL

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

402

MURAT AYDOĞAN

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

403

MURAT TORAMAN

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

404

MURAT YENİCE

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

405

MUSA SELİM TOSUN

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

406

MUSA ŞAHİN

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

407

MUSTAFA AYKEMEZ

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

408

MUSTAFA HİLAL

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

409

MUSTAFA KIZMAZ

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

410

MUSTAFA SALİH

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

411

MUSTAFA TEKİN

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

412

MÜBERRA YÜCEL

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

413

MÜCAHİD AVCI

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

414

MÜJGAN AYDIN

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

415

NAFİYE ŞAHİN

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

416

NAZİK BİLEN

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

417

NEBİHA SAĞGELEN

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

418

NERMİN ULUSOY

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

419

NİHAT YILMAZ

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

420

NİLGÜN ÇELİK

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

421

NURAY ERKE

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

422

NURAY ÖZSOY

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

423

NURDAN YAŞA

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

424

NURDANE KOÇAK

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

425

ÖMER ARAL

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

426

ÖZGE ÇÖLYEN

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

427

ÖZGÜL KORKMAZ

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

428

ÖZHAN YAZLAK

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

429

ÖZLEM KUŞCU

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

430

PENBİŞ İLHAN

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

431

RABİA ARSLAN

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

432

RAFET CÖNGER

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

433

RAĞIP YILMAZ

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

434

RECEP KÖYBAŞI

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

435

REYHAN BAYTÜRK

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

436

RIZA ZEDELENMEZ

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

437

RUKİYE USLU

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

438

SAFİNAZ DURMAZ

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

439

SEDA ALTAN

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

440

SEDAT DEMİRKOL

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

441

SELDA BATIR

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

442

SELMA ÖZDEMİR

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

443

SEMA SİNDİ

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

444

SEVDA GÜRBÜZ

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

445

SEVGİ ÇİVİ

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

446

SEYİT KABAK

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

447

SEZER YILMAZ

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

448

SİBEL EKEN

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

449

SİBEL İMİR

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

450

SİNAN PEKGÖZ

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

451

SUAT KOÇ

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

452

ŞAHİN KALAY

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

453

ŞAHİNAZ KIZILKAYA

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

454

ŞAKİR KÖRÜKCÜ

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

455

ŞENGÜL DAMGACI

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

456

ŞENNUR ÖZDEMİR

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

457

ŞENOL YALÇIN

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

458

TAMER KUŞ

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

459

TEVFİK ALAY

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

460

TURAN TATAR

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

461

TURAN YILMAZ

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

462

TÜLİN KÖYLÜ

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

463

TÜLİN ÖZGEN

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

464

UFUK İNCE

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

465

ÜMİT BELLİ

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

466

VAHİDE SARITOPRAK

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

467

YASEMİN BAYTAR

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

468

YILDIZ AFŞAR

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

469

ZEKİ YENİCE

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

470

ZELİHA BOSTAN

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

471

ZEYNEP İNAN

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

472

ZEYNEP KURT

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

473

ZEYNEP ŞENEL

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

474

ZÜBEYİR ENES ÇELİK

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

KABUL

RED EDİLEN BAŞVURULAR

SIRA NO:

ADI SOYADI :

İŞİN NİTELİĞİ

BAŞVURU DURUMU

1

ADEM GÜL

YEMEK HİZMET ALIMI

RED

2

AHMET AKGÖZ

YEMEK HİZMET ALIMI

RED

3

AHMET GÜLDANE

YEMEK HİZMET ALIMI

RED

4

AHMET GÜLSÜN

YEMEK HİZMET ALIMI

RED

5

AKIN SEYHANLI

FİZİK TED. REH. HİZMET ALIMI

RED

6

AKİF AKCI

MR HİZMET ALIMI

RED

7

ALİ İHSAN DALGAOĞLU

SAĞ.HİZM.

RED

8

ALPTUĞ YILDIZ

ŞOFÖR

RED

9

ARİFE PİYASLI

HEMŞİRE

RED

10

ARZU ASİL

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

RED

11

ATACAN TUNCER

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

RED

12

AVNİ ALBASLAN

YEMEK HİZMET ALIMI

RED

13

AYBÜKE BAĞCI

FİZİK TED. REH. HİZMET ALIMI

RED

14

AYCAN EKİCİ

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

RED

15

AYŞE GÜNDÜZ

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

RED

16

AYŞEGÜL ŞENGÜN

FİZİK TED. REH. HİZMET ALIMI

RED

17

AYTEKİN YILDIZ

YEMEK HİZMET ALIMI

RED

18

BARIŞ SOMYÜREK

YEMEK HİZMET ALIMI

RED

19

BAYRAM YAŞAR

YEMEK HİZMET ALIMI

RED

20

BELMA SAÇAN

ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

RED

21

BENGÜ ERASLAN

SAĞ.HİZM.

RED

22

BETÜL YILMAZ

HEMŞİRE

RED

23

BİLAL BELADA

YEMEK HİZMET ALIMI

RED

24

BÜŞRA YİĞİTBAŞI

FİZİK TED. REH. HİZMET ALIMI

RED

25

CANSEL YAMAN

MR HİZMET ALIMI

RED

26

CEFA BAYTAR

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

RED

27

CEYLAN ARSLAN

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

RED

28

COŞKUN KUZU

YEMEK HİZMET ALIMI

RED

29

DERYA MENEKŞE

HEMŞİRE

RED

30

DURAN KEPİL

YEMEK HİZMET ALIMI

RED

31

DUYGU YILDIRIM

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

RED

32

ELİF HANÇER

EBE-HEMŞİRE

RED

33

ELİF KALELİ

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

RED

34

EMEL YARGI

HEMŞİRE

RED

35

EMİNE BOSTANCI

YEMEK HİZMET ALIMI

RED

36

EMİNE DÜŞÜN

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

RED

37

EMİNE KARAKUŞ

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

RED

38

EMİNE TUTAR

YEMEK HİZMET ALIMI

RED

39

EMİNE YÜCEL

HEMŞİRE

RED

40

EMRAH KARAASLAN

YEMEK HİZMET ALIMI

RED

41

EMRE DOĞAN

FİZİK TED. REH. HİZMET ALIMI

RED

42

ERCAN CİNGİTAŞ

ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

RED

43

ERDİNÇ YILMAZ

YEMEK HİZMET ALIMI

RED

44

ERSEN ŞENGÜL

DİŞ PROTEZ HİZMET ALIMI

RED

45

ESMA TEMEL

ATT.

RED

46

ESRA SARIÖZ

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

RED

47

FADİME KUBAT

YEMEK HİZMET ALIMI

RED

48

FATIMA KURT

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

RED

49

FATİH DÜNYA

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

RED

50

FATMA CİNGİ

DİŞ PROTEZ HİZMET ALIMI

RED

51

FATMA ÇEKİÇ

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

RED

52

FERHAT ŞELE

FİZİK TED. REH. HİZMET ALIMI

RED

53

FERİHA ŞEN

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

RED

54

FETULLAH DOĞANAY

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

RED

55

FİLİZ GÜNEŞ

YEMEK HİZMET ALIMI

RED

56

FUAT EVLİ

YEMEK HİZMET ALIMI

RED

57

FUNDA AKBAŞ

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ

RED

58

FURKAN ÇAYCI

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

RED

59

GOKHAN KOYUTÜRK

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

RED

60

GOKHAN YILDIZ

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

RED

61

GÖKÇEHAN YILMAZ

YEMEK HİZMET ALIMI

RED

62

GÜLAZER DİCLE SAYGILI

FİZİK TED. REH. HİZMET ALIMI

RED

63

GÜLFİDAN ŞAHİN

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

RED

64

GÜLHAN TAŞKALE

DİŞ PROTEZ HİZMET ALIMI

RED

65

GÜLİSTAN AKBABA

YEMEK HİZMET ALIMI

RED

66

HAKAN ZEYNEL DEMİR

HBYS SİSTEMİ HİZMET ALIMI

RED

67

HAMZA DİZDAR

HİZMETLİ

RED

68

HANIM KABATAŞ

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

RED

69

HATİCE KAYA

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

RED

70

HATUN DÜZGÜN

FİZİK TED. REH. HİZMET ALIMI

RED

71

HAYRİYE BİRLİK

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

RED

72

HAYRUNNİSA ALAN

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

RED

73

HELİN AĞAYA

FİZİK TED. REH. HİZMET ALIMI

RED

74

HİDAYET ARAL

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

RED

75

İBRAHİM DEMİR

ŞOFÖR

RED

76

İLKER YASATEKİN

FİZİK TED. REH. HİZMET ALIMI

RED

77

İLKER YENEL

ŞOFÖR

RED

78

İREM HATİCE DİVRİN

SAĞ.HİZM.

RED

79

İSMAİL YALÇIN

YEMEK HİZMET ALIMI

RED

80

İSMAİL YILDIZ

ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

RED

81

İSMAİL YÜCEL

HİZMETLİ

RED

82

KAAN ERER

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

RED

83

KADER ATEŞ

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

RED

84

KEMAL VAKUR TURAN

YEMEK HİZMET ALIMI

RED

85

KISMET FİDANCI

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

RED

86

KURTER ÇETİN

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

RED

87

LATİFE SEVİLEN

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

RED

88

MAKBULE KESKİN

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

RED

89

MAKBULE TAŞCIOĞLU

HİZMETLİ

RED

90

MEHMET BAŞ

YEMEK HİZMET ALIMI

RED

91

MEHMET BAYRAMOĞLU

YEMEK HİZMET ALIMI

RED

92

MEHMET ÖZDEMİR

YEMEK HİZMET ALIMI

RED

93

MELİHA RENKÇİ

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

RED

94

MENDERES KUMSER

ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

RED

95

MERAL YAVUZ

YEMEK HİZMET ALIMI

RED

96

MERVE BOLAT

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

RED

97

MERVE SARITOPRAK

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

RED

98

MİKAİL KAPLAN

FİZİK TED. REH. HİZMET ALIMI

RED

99

MUHAMMED FIRAT ALADAĞ

FİZİK TED. REH. HİZMET ALIMI

RED

100

MUHTEBER SAYILGAN

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

RED

101

MURAT YILDIRIM

YEMEK HİZMET ALIMI

RED

102

MUSTAFA ÇAVUŞ

YEMEK HİZMET ALIMI

RED

103

MUSTAFA KARANFİL

YEMEK HİZMET ALIMI

RED

104

MUSTAFA ÖZKAN

YEMEK HİZMET ALIMI

RED

105

MUSTAFA SARIKAYA

ŞOFÖR

RED

106

MUSTAFA UÇAR

YEMEK HİZMET ALIMI

RED

107

MUSTAFA YÜKSEK

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

RED

108

NERGİZ USALAN

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

RED

109

NERMİN TOSUN

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

RED

110

NESLİHAN BELLİ

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

RED

111

NESLİHAN KARACA

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

RED

112

NURAY ATEŞ

DİŞ PROTEZ HİZMET ALIMI

RED

113

ORUÇ ALAN

ŞOFÖR

RED

114

OSMAN ERTAN

YEMEK HİZMET ALIMI

RED

115

OSMAN OGÜN UZEL

YEMEK HİZMET ALIMI

RED

116

ÖMER USTA

YEMEK HİZMET ALIMI

RED

117

ÖZNUR SAKA PARLAR

YEMEK HİZMET ALIMI

RED

118

PAKİZE ÇANKAYA

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

RED

119

PINAR ALBAYRAK

HEMŞİRE

RED

120

RABİA ÖNEMLİ

SAĞ.HİZM.

RED

121

RABİA YETİM

FİZİK TED. REH. HİZMET ALIMI

RED

122

RABİYE KÜSMEZ

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

RED

123

RESUL ERDEMİR

HİZMETLİ

RED

124

RESUL KÖRÜKÇÜ

YEMEK HİZMET ALIMI

RED

125

REYHAN TAŞKALE

DİŞ PROTEZ HİZMET ALIMI

RED

126

RUKİYE YILMAZ

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

RED

127

SABİT POLAT

YEMEK HİZMET ALIMI

RED

128

SAİT DEMİR

YEMEK HİZMET ALIMI

RED

129

SEBAHAT KOÇER

YEMEK HİZMET ALIMI

RED

130

SEDA NUR AĞDIRMAZ

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

RED

131

SEDAT BOYATAN

TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI

RED

132

SEHER YAKIŞIKLI

ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

RED

133

SELÇUK KAMA

YEMEK HİZMET ALIMI

RED

134

SERDAR ÖNAL

YEMEK HİZMET ALIMI

RED

135

SEVDA TİFTİK

YEMEK HİZMET ALIMI

RED

136

SEZER CEYHAN

HİZMETLİ

RED

137

SEZER SÖNMEZ

YEMEK HİZMET ALIMI

RED

138

SİBEL KOYUNCU

ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

RED

139

SİNAN YENİSU

YEMEK HİZMET ALIMI

RED

140

ŞAHİNDE ÇOŞKUN

YEMEK HİZMET ALIMI

RED

141

ŞAKİR ÜKİS

ŞOFÖR

RED

142

ŞEFİKA YILMAZ ŞELE

FİZİK TED. REH. HİZMET ALIMI

RED

143

ŞEMSİ NUR KOÇAK

FİZİK TED. REH. HİZMET ALIMI

RED

144

ŞEYDA ATALAY

HEMŞİRE

RED

145

TAHİR DÖNMEZ

YEMEK HİZMET ALIMI

RED

146

TUĞBA YILMAZ

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

RED

147

TUĞÇEN İVEN AKIN

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

RED

148

TURGAY YEŞİLYURT

YEMEK HİZMET ALIMI

RED

149

TURGUT ÖCALAN

YEMEK HİZMET ALIMI

RED

150

TÜRKAN GÜLTEKİN

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

RED

151

VELİ ORHAN

ŞOFÖR

RED

152

VELİ PEHLİVAN

YEMEK HİZMET ALIMI

RED

153

VOLKAN ÇİÇEKLİ

YEMEK HİZMET ALIMI

RED

154

YALÇIN GÜVEN

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

RED

155

YASİN ŞEN

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

RED

156

YAŞAR ARIK

YEMEK HİZMET ALIMI

RED

157

YAŞAR AŞÇI

YEMEK HİZMET ALIMI

RED

158

YAŞAR GENCER

ŞOFÖR

RED

159

YAŞAR POYRAZ

YEMEK HİZMET ALIMI

RED

160

YEŞİM KÖRÜKCÜ

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

RED

161

YILDIZ YAGMUR

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

RED

162

YUNUS AKMEŞE

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

RED

163

YUNUS USLU

YEMEK HİZMET ALIMI

RED

164

YURDAGÜL GENCER

V.H.K.İ. PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI

RED

165

YUSUF UĞUR

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

RED

166

YÜCEL GÜNGÖR

YEMEK HİZMET ALIMI

RED

167

ZEHRA ÇETİNEL

SAĞ.HİZM.

RED

168

ZEYNEP ONAY

YEMEK HİZMET ALIMI

RED

169

ZEYNEP YENİLMEZ

HEMŞİRE

RED