Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi
06 Nisan 2021

15.02.2018  15:51:17

Bağımlılık ile mücadelede kurumlar arası iş birliğini ve koordinasyonu sağlamak, temel stratejileri belirlemek ve eylem planlarını hazırlamak, onaylamak, gerektiğinde değiştirmek, güncellemek ve uygulanmasını takip edip değerlendirmek üzere; Başbakan tarafından görevlendirilen bir Başbakan Yardımcısının başkanlığında, bağımlılıkla mücadelede görev ve sorumlulukları bulunan Bakanların katılımı ile Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu (BMYK) 09.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/23 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile oluşturulmuştur. Yürürlüğe giren 2017/23 sayılı genelge ile 2014/19 sayılı ve 2015/1 sayılı genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.İlimizde daha önce kurulmuş olan İl Uyuşturucu ile Mücadele Koordinasyon Kurulu ve İl Tütün Kontrol Kurulu kaldırılmış olup 2017/23 sayılı genelge ile Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu kurulmuştur.

Bu kapsamda Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulunun ilk toplantısıSayın Valimiz İlhami AKTAŞ’ ın başkanlığında Sayın Vali Yardımcımız Ahmet SOLEY ve il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının en üst düzey temsilcilerinin katılımı ile 13 Şubat 2018 tarihinde Valilik toplantı salonunda yapılmıştır. Toplantıda 2017 yılında İl genelindeki kurum ve kuruluşların uyuşturucu ve mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar değerlendirilmiş, 2014/19 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile 2017/23 Sayılı Başbakanlık Genelgesi arasında bulunan farklar anlatılmış, kurumların görüşülmesini istediği konular üzerinde durulmuştur.


41787695.jpg
41787696.jpg


Resim Galerisi

  • 41787700.jpg
  • 41787699.jpg
  • 41787698.jpg
  • 41787697.jpg
  • 41787696.jpg