2022 Yılı 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Statüye Geçiş İlanı
14 Haziran 2022

2022 Yılı  4924 SÖZLEŞMELİ STATÜYE GEÇİŞ İLAN METNİ

 

4924 sayılı Kanuna göre istihdam edilen sözleşmeli sağlık personelinin işe alınmaları ve yer değiştirme işlemlerini düzenleyen, “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’’ 11.02.2015 tarihli ve 29264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan yönetmeliğin 5. Maddesinin (ı) fıkrası çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (A) bendine göre kadrolu olarak çalışan Tabip ve Uzman Tabip (Acil Tıp) personelin sözleşmeli personel pozisyonlarına geçiş işlemleri kura ile yapılacak olup, söz konusu kura aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre Müdürlüğümüzce sonuçlandırılacaktır.

 

USUL VE ESASLAR

  1. Boş pozisyonlara öncelikle, pozisyonların vize edildiği birimlerde çalışan devlet hizmeti yükümlüsü olanların yerleştirme işlemleri yapılacaktır. Devlet hizmeti yükümlülerinin yerleştirme işlemlerinden sonra, boş pozisyon kalması halinde, aynı birimde çalışan ve devlet hizmeti yükümlüsü olmayanların yerleştirme işlemleri yapılacaktır.
  2. Devlet hizmeti yükümlülerinin yerleştirme işlemlerinde; boş sözleşmeli personel pozisyonundan fazla müracaat olması halinde, söz konusu pozisyonun bulunduğu birimde sırasıyla hizmet süresine ve hizmet puanına öncelik verilerek yerleştirme işlemi yapılacaktır.
  3. Hizmet sürelerinin ve Hizmet puanlarının aynı olması halinde kurayla yerleştirme işlemi yapılacaktır.
  4. Kura; başvuruda bulunan adayların huzurunda katılımcılara açık olarak yapılacaktır.
    1. Kura son başvuru tarihi itibariyle ücretsiz izinde (askerlik, doğum ) bulunan personelinmüracaatları kabul edilmeyecektir.
  5. Tabip ve Uzman Tabip (Acil Tıp) pozisyonlarının tamamı, ilgili unvan ve branştaki personelin pozisyonun bulunduğu sağlık biriminin Acil Servislerinde istihdam edilmek üzere kullanılacaktır.
  6. Kura İşlemleri 23/06/2022 tarihinde Müdürlüğümüzde yapılacaktır. Kura Sonuçları 24/06/2022 tarihinde açıklanacaktır.
  7. Müracaat şartlarını taşımadığı halde, müracaat ederek sehven kuraya dahil edilen ve kura sonucunda yerleştirilen personellerin atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
  8. Müdürlüğümüzce yayımlanacak olan kura neticesinde yerleşen personelin sözleşmeli statüye geçiş işlemleri ÇKYS üzerinden gerçekleştirilecek olup, personele Hizmet Sözleşmesi imzalatılarak göreve başlayışları sağlanacaktır.


4924-ilan-metnidocx-2022docx .docx
4924-munhal-kadro-2022xlsx .xlsx