Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi Hakkında
07 Haziran 2022

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27. Maddesi kapsamında halk sağlığı zararlılarına karşı mücadelede çalışanlara yönelik Adıyaman İl
Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birimi tarafından 28-29-30 Haziran 2022 tarihleri arasında “Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi ”yapılması planlanmış olup; eğitime katılmak isteyen
kişilerin müracaat etmeleri için https://adiyamanism.saglik.gov.tr adlı resmi web sitesinde  detaylı bilgiler yayınlanmıştır.

İlgililere önemle duyurulur