2022 Yılı Haziran -Temmuz Dönemi İller Arası Atama ve Yer Değişikliği İlan Metni
03 Haziran 2022

2022 Yılı Haziran -Temmuz Dönemi Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ve yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin İller Arası Atama ve Yer Değişikliği İlan Metni
663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde; 02.02.2018 tarih ve E.04-663 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile yürürlüğe konulan
“Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama ve Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge”nin Kurum içi yer değişikliği başlıklı 7 inci maddesi” hükümlerine istinaden; 07.11.2017 tarihli Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge doğrultusunda standardı uygun olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadrolara atanmak isteyen; İl Sağlık Müdürlükleri ve Bağlı Birimlerinde görev yapan Genel İdari Hizmetler, Teknik Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre istihdam edilen personelin 2022 Yılı Haziran-Temmuz dönemi İller arası yer değişikliği için;


MÜNHAL KADROLAR 2022.xlsx
2022 YILI NEVŞEHİR İSM İLAN METNİ.docx