“Ben Olsaydım” Temalı Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı Başladı
26 Nisan 2022

Nevşehir Valiliğinin başkanlığında ve İl Sağlık Müdürlüğünün sekretaryasında  uyuşturucu, alkol, tütün, davranışsal bağımlılık konularına yönelik genel durum ve değerlendirmelerin “Ben Olsaydım” teması altında ele alındığı ve ilimizde bağımlılık ile mücadeleyi güçlendirmek amacıyla düzenlenen çalıştaya, Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulunda bulunan kurumlarımızın temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve bağımlılıkla mücadele çalışmalarına katkı sağlamış/sağlayacak gönüllülerin katılımıyla, “Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı” başladı.


26 Nisan Salı günü Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İl Sağlım Müdürü Dr. Rahim Ünlübay “ “İlimizde bağımlılıkla mücadele çalışmaları valiliğimiz başkanlığında ildeki kurum ve kuruluşlarımızın katkıları, STK’lar ve gönüllü vatandaşlarımızla birlikte mücadelemizi vereceğiz. Buradan çıkacak sonuçlarda mücadelemizde bize yol gösterici olacaktır. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.” dedi.

 

Vali İnci Sezer Becel; “Gençlerimizin ruh ve beden sağlığını bozan, ailelerinden ve toplumdan koparan, geleceklerini karartan bağımlılıkla mücadele en öncelikli konularımızdan biridir. Devletimizin tüm kurumları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve bağımlılıkla mücadele çalışmalarına katkı sağlamış gönüllülerin katılımıyla birlikte mücadelemizi azimle sürdüreceğiz. Bu Çalıştay’dan çıkacak sonuçlar, önerilen çözümler raporlanarak Bağımlılıkla Mücadele Şurası’nda sunulacaktır. ” dedi.

 

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilimizde yürütülen çalışmalar ve mevcut durumu içeren il sunumun aktarılmasının ardından Çalıştayda daha sonra Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden teşkil edilen “Uyuşturucu ile Mücadele Masası”,“Alkol ile Mücadele Masası”,“Tütün ile Mücadele Çalışma Masası”,“Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele Masası”,“Kadın Çalışmaları Grubu Masası” ve “Gençlik Çalışmaları ile Mücadele Çalışma Grubu” masaları oluşturuldu. Her bir bağımlılık türüne yönelik oluşturulan çalışma grubu masalarında toplumumuzu ve insanlığı olumsuz etkileyen bağımlılıkla mücadelenin daha etkin yürütülmesi için konuya ilişkin sorunlar tespit edilerek, tespit edilen sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilecek

Çalıştay ile birlikte bağımlılıkla mücadele kapsamında sorunların tespitin yapılması, önleyici tedbirler kapsamında kurum ve kuruluşların alanlarına yönelik tamamlayıcı faaliyetlerin belirlenmesi, Riskli bölgelerin belirlenerek bu bölgeler yönelik yürütülmesi gereken önleyici çalışmaların belirlenmesi, katılımcıların tecrübe ve bilgi birikimleri çerçevesinde tespit edilen sorunlara yönelik olarak “ben olsaydım” yaklaşımı ile çözüm önerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

26-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Çalıştayın sonunda alınacak kararlar, Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan bölge değerlendirme toplantılarında ele alınmak ve ulusal düzeyde yapılacak Bağımlılıkla Mücadele Şurasında değerlendirilecek.

4_1015.jpg


5.jpg

5_795.jpg

10.jpg

4.jpg

11.jpg

13.jpg

18.jpg

21.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
32.jpg
31.jpg
35.jpg
38.jpg

çalıştay özet.jpg
çalıştay özet 2.jpg

#benolsaydım