İl Sağlık Müdürlüğün de Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
11 Şubat 2022

Acil Obstetrik Bakım(AOB) Programı kapsamında yapılan sektörler arası işbirliği ve çekirdek ekip stratejik planlama grubu, Bebek Ölümleri, Misafir Anne Uygulaması İl değerlendirme toplantıları yapıldı.

 

2022 yılı İl Sağlık Müdürlüğü Koordinasyon ToplantısıNevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Aslı Ertaş’ın başkanlığında, Tesis Yöneticileri, konuyla alakalı ilimiz kamu-özel sağlık kurum yöneticileriyleHekimlerimizin katılımı ile 08/02/2022 tarihinde Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı.

Toplantının ilk bölümünde Acil Obstetrik Bakım’ın önemi hakkında Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığında görevliDr. Tansu Uz tarafından yapılan sunum ile katılımcılara bilgiler verildi.

Anne Sağlığı, kadının gebelik süresini, doğumu, doğum sonrası devreyi ve gebeliğe bağlı tüm sağlık durumunu içeren fiziki, mental ve sosyal tam iyilik halidir“ denildi.Gebeliğe bağlı gelişen komplikasyonlarda annenin ve bebeğin yaşamını kurtarmak ve zarar görmesini önlemek amacı ile bilgiler verildi. Anne ve yenidoğan ölümlerini önlemeye yönelik program kapsamında Acil Obstetrik Bakım Programının Türkiye genelinde yaygınlaştırılması çalışmalarının devam ettiği bilgisi verildi. Bu kapsamda Sektörlerarası İşbirliği ve Çekirdek Ekip Stratejik Planlama Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıda önlenebilir anne ve bebek ölümlerini azaltmak olan AOB Programı kapsamında bölgesel olarak yaşananan sorunlarla ilimize uygun olan yaklaşımının belirlenmesi ve uygulamaya konulmasının sağlanması amaçlanmıştır.

Toplantının ikinci bölümünde; Bakanlığımızın uygulamakta olduğu Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında yürüttüğü programlar sonucunda gerek anne gerekse bebek ölümlerinde önceki yıllarla kıyaslanamayacak ölçüde büyük başarılar elde edilmiş, bebek ölümleri hızı yüz binde 10’un altına düşürüldüğü ve bu rakamları daha aşağı seviyelere düşürebilmek için her bir bebek ölümünü izleyerek nedenini ortaya çıkarmak ve aynı nedenlerle oluşabilecek ölümleri önlemek amacıyla kayıt ve bildirim sistemi uygulamaya konulmuş olup ülkemizde gerçekleşen perinatal ve bebek ölümlerinin tespiti ve incelemeleri bu kapsamda yapıldığı anlatılmıştır.

İl verilerinin değerlendirildiği toplantıda bebek ölümleri ile alakalı olarak, anne ve bebek ölümlerini azaltmak amacı ile Program kapsamında bölgesel olarak yaşanan sorunlarla ilimize uygun olan yaklaşımının belirlenmesi ilde tespit edilen sorunlar değerlendirilerek alınması gereken tedbirler konusunda kararlar alınmıştır.

Toplantının son bölümünde ise “Misafir Anne Uygulaması” konusunda Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Kadın Üreme Biriminde görevli Ebe Hülya Karaca’nın sunumu ile yapıldı. Misafir Anne Uygulaması ile Ülkemizin bazı bölgelerinde doğum eylemi yaklaşmış ya da başlamış olan anneler zaman zaman olumsuz iklim, ulaşım şartları veya sosyal sebeplerle (maddi imkanların yetersizliği, mevsimlik tarım işçiliği, göçerlik vb.) sağlık kurum ve kuruluşlarına zamanında ulaştırılamadığı ve doğumlar olumsuz şartlarda gerçekleşebildiği, bu tür olumsuzlukları önlemek, önlenebilir anne - bebek ölümlerini azaltmak bebeğin ilerideki yaşam kalitesini bozacak doğumsal rahatsızlıklara mahal vermemek amacı ile 16.04.2008 tarih ve 2008 / 29 sayılı Genelge ile ''Misafir Anne Uygulaması'' başlatıldığı katılımcılara aktarılmış ve bu konuda kararlar alınmıştır.


İl Saglık müdürlügü koordinasyon toplantısı (8x).jpeg

İl Saglık müdürlügü koordinasyon toplantısı (3).jpeg

İl Saglık müdürlügü koordinasyon toplantısı (4).jpeg

İl Saglık müdürlügü koordinasyon toplantısı (1).jpeg
İl Saglık müdürlügü koordinasyon toplantısı (2).jpeg


  • İl Saglık müdürlügü koordinasyon toplantısı (0).jpg
  • İl Saglık müdürlügü koordinasyon toplantısı (1).jpeg
  • İl Saglık müdürlügü koordinasyon toplantısı (6).jpeg
  • İl Saglık müdürlügü koordinasyon toplantısı (5).jpeg
  • İl Saglık müdürlügü koordinasyon toplantısı (4).jpeg
  • İl Saglık müdürlügü koordinasyon toplantısı (3).jpeg