2021 yılı haziran-temmuz dönemi sağlık bakanlığı sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı harici personelin iller arası atama ve yer değişikliği ilan metni
08 Haziran 2021


2021 YILI HAZİRAN-TEMMUZ DÖNEMİ SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI HARİCİ PERSONELİN İLLER ARASI ATAMA VE YER DEĞİŞİKLİĞİ İLAN METNİ

İLAN METNİ.pdf

MÜNHAL KADROLAR.xlsx

Dilekçe Örneği.docx