10 Yataklı Gülşehir İlçe Entegre Hastanesi Açıldı 12.06.2018
28 Mart 2022

Gülşehir İlçe Entegre Hastanesi.jpeg

Gülşehir entegre Hastane (7).jpeg

Gülşehir entegre Hastane (1).jpg

Gülşehir entegre Hastane (3).jpg

Gülşehir entegre Hastane (3).jpeg

Gülşehir entegre Hastane (10).jpeg

Gülşehir entegre Hastane (6).jpeg