Aile Hekimliği 2021/1 Ek Yerleştirme İşlemi Duyurusu
12 Mart 2021

12.03.2021    9:30:20          


İlimizde Aile Hekimliği uygulamaları kapsamında, Hacıbektaş ilçe Hacıbektaş Aile Sağlığı Merkezi 50.06.04 nolu Aile Hekimliği biriminde görev yapan aile hekiminin istifa etmesi nedeniyle, Merkez ilçe Merkez 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde 50.01.07 nolu Aile Hekimliği Biriminde görev yapan aile hekimi,
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na eklenen Ek 17. maddesinde "Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan Tabip ve Uzman Tabipler ile 24/11/2004 tarihli ve 5258sayılı Aile Hekimliği Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen aile hekimleri, her yıl Bakanlıkça uygun görülmek şartıyla yetmiş iki yaşına kadar çalışabilir." hükmüne istinaden çalışma süresi bakanlık tarafından uygun görülmeyerek emeklilik işlemleri başlatılmak suretiyle aile hekimliği fesih edilmiştir. Bu fesih işleminin iptali için açılan idari dava devam etmekte olup, tercihte bulunmak isteyen hekimlerimiz mevcut yasal süreci göz önünde bulundurarak tercih yapması, olası hukuki süreç sonucunda 50.01.07 nolu aile hekimliği birimini tercih eden hekimlerimizin mevcut pozisyonunu devredeceğinin bilinmesi adına şerhli pozisyondur.Boşalan pozisyonlar, başvuru bitiş tarihine kadar boşalabilecek ve Sağlık Bakanlığı tarafından açılabilecek yeni pozisyonlar için 29.03.2021 tarihinde İl sağlık müdürlüğü Konferans Salonunda saat: 16.00 ‘da 2021/1 ek yerleştirme işlemi yapılacaktır.

Tercihte bulunmak isteyen hekimler, 15.03.2021tarihinden itibaren 23.03.2021 Salıgünü mesai bitimine (saat 17:00)kadar kendilerinden istenilen belgeleri, Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimine kayıt yaptırdıktan sonra, Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Şubesine şahsen müracaat edeceklerdir. Posta, faks, e-posta v.b. yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Bu sayfadaki ilanlar tebliğ sayılacaktır.


VALİLİK OLURU.pdf
NEVŞEHİR İLİ AİLE HEKİMLİĞİ 2021-1 EK YERLEŞTİRME İŞLEMİ USUL VE ESASLARI.doc
2021-1 EK YERLEŞTİRME İŞLEMİ MÜNHAL KADRO.xlsx
UYGULAMA TAKVİMİ.doc
KAMUDA ÇALIŞAN HEKİMLERİNİN BAŞVURU DİLEKÇESİ.doc
KAMUDA ÇALIŞAN AİLE HEKİMLERİNİN BAŞVURU DİLEKÇESİ.doc