Diyaliz Hizmetleri İzlem,Denetim ve Değerlendirme Komisyonu Duyurusu
28 Ocak 202001/03/2019 tarih ve 30701 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Diyaliz Merkezleri Hakkındaki Yönetmeliğin Merkezlerin Cihaz Artırması Başlıklı 15. Maddenin 1. Fıkrasının (b) bendi hükmü gereği, İlimizde altı ayda bir defa (her yıl Ocak ve Temmuz ayı içinde) cihaz artırımı uygun görülen ilimiz genelinde doluluk oranlarının hesaplanması ve bölge toplamında artırılacak cihaz sayısının belirlenmesi ile ilgili Diyaliz Hizmetleri İzlem,Denetim ve Değerlendirme Komisyonu 23/01/2020 tarihinde toplanmıştır.

Diyaliz Hizmetleri İzlem,Denetim ve Değerlendirme Komisyonu karar duyurusu yazımız ekinde olup, 21.02.2020 Cuma günü mesai bitimine kadar yapılacak olan cihaz artırım başvurularının, İlimiz Diyaliz Hizmetleri İzlem, Denetim ve Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilip, sonucu hakkında bilgi verilecektir.


Diyaliz Hizmetleri İzlem,Denetim ve Değerlendirme Komisyonu Duyurusu.pdf