TGAP Çalışmaları
20 Ocak 202011.10.2019 tarihinde yayımlanan “Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge” de İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Programlar (TGAP) Birimlerinin de yer alması için düzenleme yapacak olan birimlere gerekli bildirimler yapılmıştır.

Doğrudan İl Sağlık Müdürlerine bağlı olarak faaliyetlerini ifa edecek olan TGAP Birimlerinin görevleri aşağıda yer almaktadır;
a) Kaynakların verimli kullanılması, maliyetlerin ve harcamaların azaltılması, gelirlerin kalitesinin arttırılması amacıyla TGAP çalışmalarını İl Sağlık Müdürlüklerinde başkanlıklar ve sağlık tesisleri TGAP sorumluları düzeyinde koordine etmek.

b) İl düzeyinde israfın önlenmesi, tasarruf tedbirlerinin içselleştirilip uygulanması ile bu konudaki kültürün geliştirilmesi açısından Bakanlık TGAP eylem planları kapsamında çalışmalar yapmak.

c) İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesisleri ile tüm harcama birimlerince tasarruf ve gelir arttırmaya yönelik olarak yapılan faaliyetleri TGAP Ofisince belirlenen Faaliyet ve Maliyet İzlem Tablosu (FMİT) formatında sistem üzerinden toplamak, İl Sağlık Müdürlüğü düzeyinde konsolide etmek ve TGAP Ofisince belirlenen periyotlarla yine sistem üzerinden Bakanlığa iletmek.

d) TGAP faaliyetlerine yönelik Bakanlıkça düzenlenen eğitim programlarına katılmak ve yine Bakanlıkça oluşturulan eğitim materyallerinin il düzeyinde etkin olarak kullanılmasını sağlamak.

e) TGAP programları çerçevesinde il düzeyindeki İhtiyaç tespit ve hurdaya ayırma komisyonlarında aktif olarak yer almak.

f) İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesisleri ile tüm harcama birimlerinde tasarruf ve gelir arttırıcı program ve projeleri takip etmek, karar destek sistemlerinden her bir harcama kalemi için hedeften sapmaları nedenleri ile birlikte rapor etmek ve gereken tedbirlerin alınmasını sağlamak.

g) Bakanlık TGAP web sayfasındaki duyuruları ve yapılan düzenlemeleri takip etmek, bağlı sağlık tesisleri ile tüm harcama birimlerinde güncel TGAP uygulamalarının yapılmasını ve iyi uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamak.

h) TGAP kapsamında basında çıkan haberleri izlemek ve tasarruf kültürünün geliştirilmesinde olumlu algının oluşmasına yardımcı olmak.

i) TGAP Ofisince ve İl Sağlık Müdürlüğünce TGAP kapsamında verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.