İç Kontrol Eylem Planı Kurumsallaşma Kapsamında Personel Toplantısı Gerçekleştirildi.
06 Nisan 2021İç Kontrol Eylem Planı E.13.2.1 maddesine istinaden Kurumsallaşma kapsamında birim amirlerinin personel ile üç ayda bir yapması öngörülen toplantı İl Sağlık Müdürümüz Dr.Rahim Ünlübay tarafından 03.10.2019 tarihinde saat 15.00'da Müdürlüğümüz konferans salonunda yapılmıştır.

İç Kontrol Eylem Planı kapsamında belli periyotlarda yapılması planlanan toplantının üçüncüsü İl Sağlık Müdürümüz Dr. Rahim Ünlübay başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıda İl Sağlık Müdürümüz Dr.Rahim Ünlübay yapılan hizmet ve işler hakkında bilgi paylaşımında bulunmuştur. Ayrıca müdürlüğümüz personelinin istek ve önerileri not edilerek;karşılıklı görüş alış verişi yapılmıştır.

Toplantı öncesi Müdürlüğümüz Bilişim Uzmanı Tayfun İmir tarafından personele İç Kontrol Eylem Planı kapsam ve işleyişi hakkında eğitim verilmiştir.

IMG_8786.JPG

IMG_8778.JPG

IMG_8779.JPG

IMG_8783.JPG

Resim Galerisi

  • IMG_8778.JPG
  • IMG_8779.JPG
  • IMG_8783.JPG
  • IMG_8786.JPG
  • IMG_8788.JPG
  • IMG_8789.JPG