Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı (2018-2023)
09 Temmuz 2019Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün İl Sağlık Müdürlüğümüze göndermiş olduğu 13.06.2019 tarih ve E.354 sayılı yazısında hepatitlerin, kronik karaciğer hastalığı, siroz ve karaciğer kanserine yol açabilen, tüm dünyada yaygın olarak görülen ve ülke ekonomisini yakından ilgilendiren önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüzce, “Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı (2018-2023)” kapsamında olmak üzere, hastalığın bulaşmasının önlenmesine yönelik hastalığın erken tespiti ve hastaların tedaviye yönlendirilmesiyle siroz ve kanser gelişiminin önlenmesi için farkındalığın artırılması amacıyla, viral hepatitlere yönelik hazırlanmış olan afiş ve broşürler ektedir.

Viral Hepatitler Eği_Ek_10-1.jpg


Viral Hepatitler Eği_Ek_1-1 - Kopya.jpg


Viral Hepatitler Eği_Ek_11-1.jpg
Viral Hepatitler Eği_Ek_11-2.jpg


Resim Galerisi

 • Viral Hepatitler Eği_Ek_10-1.jpg
 • Viral Hepatitler Eği_Ek_1-1 - Kopya.jpg
 • Viral Hepatitler Eği_Ek_11-1.jpg
 • Viral Hepatitler Eği_Ek_11-2.jpg
 • Viral Hepatitler Eği_Ek_1-2 - Kopya.jpg
 • Viral Hepatitler Eği_Ek_2-1 - Kopya.jpg
 • Viral Hepatitler Eği_Ek_2-2 - Kopya.jpg
 • Viral Hepatitler Eği_Ek_3-1 - Kopya.jpg
 • Viral Hepatitler Eği_Ek_3-2 - Kopya.jpg
 • Viral Hepatitler Eği_Ek_4-1 - Kopya.jpg
 • Viral Hepatitler Eği_Ek_5-1 - Kopya.jpg
 • Viral Hepatitler Eği_Ek_6-1.jpg
 • Viral Hepatitler Eği_Ek_6-2.jpg
 • Viral Hepatitler Eği_Ek_8-1.jpg
 • Viral Hepatitler Eği_Ek_9-1.jpg
 • Viral Hepatitler Eği_Ek_9-2.jpg