Sürekli İşçi Atamaya Hak Kazanan Nihai Asıl ve Yedek Aday Listesi
10 Nisan 20194857 Sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılmak üzere Elektrikçi, Veri Giriş Kontrol İşletmeni, Güvenlik Görevlisi, Biyomedikal Cihaz Teknol. Servis Destek Elemanı, Bilgisayar Sistem Kur. Bak. Onr. Arz. Gid. Elemanı ve Ambulans Sürücüsü unvanlarında yazılı mülakat sınavına tabii tutulanlara ait Sonuç listeleri 02 Nisan 2019 Tarihinde Müdürlüğümüz internet sitesinde yayınlanmıştır.

Sözlü mülakat sınavı sonuçlarına 03 – 05 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılan itirazlar Mülakat Komisyonunca değerlendirilmiş olup; itiraz edenlere ait sonuçlar ve kesin listeler ekte yer almaktadır.

Sözlü sınavda "ASIL" olarak başaralı olan adayların 11-15 Nisan 2019 (Mesai Saatleri Dahilinde) tarihleri arasında ekte yer alan Açıktan Atama Başvuru Formu'nu doldurmaları ve yine ekte de yer alan Atamaya Esas belgeleri hazırlayarak Müdürlüğümüze elden teslim etmeleri gerekmektedir. "YEDEK" olarak başarılı olan adaylar bu süreçte başvuruda bulunmayacaktır "ASIL" olarak başarılı olan adayların atamaya esas belgelerini 15-19 nisan 2019 tarihleri arasında incelenmesi neticesinde şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine 1. Yedekten başlamak üzere işlem gerçekleştirilecektir.

Ancak Sınav sonucunda Asıl ve Yedek olan adayın atamasının yapılacağı anlamına gelmemektedir. Başarılı olan adayların atama işlemleri Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmalarının sonuçlanmasından sonra Bakanlığımızca tamamlanacaktır.

NOT:

Bu ilan tebligat yerine geçmektedir. Ayrıca kişilere bir tebligat yapılmayacaktır.
Atamaya esas belgeleri şahsen teslim etmeyen ve eksik teslim edenlerin atamaları yapılmayacaktır.


Sürekli İşçi Alımı Sınav Sonuçları.pdf

SÜREKLİ İŞÇİ İTİRAZ SINAV TUTANAĞI..pdf

mal_bildirimi_formu.pdf

AÇIKTAN ATAMA BAŞVURU FORMU.docx

atama sınav takvimi.pdf