2019-1 Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Duyurusu
28 Aralık 2020


 09:54:33     11.01.2019

İlimizde Aile Hekimliği uygulamaları kapsamında, sözleşmeli olarak çalışan aile hekimlerinden 667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Bakanlık tarafından yada Valiliklerce görevlerinden uzaklaştırılmış durumda olan ve halen açıkta bulunanlardan sözleşmesi 31/12/2018 tarihi itibariyle sona eren ve görev başında fiilen bulunamadığı ve işlem yapma yetkileri olmadığı için yeni sözleşme yapılamaması nedeniyle Avanos ilçe Özkonak Aile sağlığı Merkezinde 50.03.07 Nolu Aile Hekimliği Biriminde görev yapan Aile Hekimi ile yetkili idari merci tarafından sözleşmesi yenilenmemiştir. BU BİRİM İDARECE SÖZLEŞMESİ YENİLENMEYEN BİRİMDİR. Sözleşmesi yenilenmeme nedeniyle boşalan pozisyon için 2019/1 ek yerleştirme işlemi yapılacaktır.

Tercihte bulunmak isteyen hekimler, 15.01.2019tarihinden itibaren 24.01.2019 Perşembegünü mesai bitimine (saat 17:00)kadar kendilerinden istenilen belgeleri, Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimine kayıt yaptırdıktan sonra, Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Şubesine şahsen müracaat edeceklerdir. Posta, faks, e-posta v.b. yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Bu sayfadaki ilanlar tebliğ sayılacaktır.


valilik oluru.PDF
Uygulama Takvimi.doc
Kamuda çalışan hekimlerinin başvuru dilekçesi.doc
Nevşehir İli Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Usul ve Esasları.doc
Kamuda çalışan aile hekimlerinin başvuru dilekçesi.doc