Talasemi (Akdeniz Anemisi) Duyurusu
30 Kasım 2018

                                                                                             
 11:21:51  30.11.2018

                                                                                                  

                                                                                                      ÖNEMLİ DUYURU


1 Kasım 2018
tarihinden itibaren ilimizde de Talasemi Tahlili yapılmaya başlanmıştır. Evlilik raporu almak için Aile Hekimliği Birimlerine müracaat eden bireylere Talasemi danışmanlık hizmeti verildikten sonra erkek olan bireyden kan alınır sonucuna göre Aile Hekimi raporu düzenlemektedir.


TALASEMİ ( AKDENİZ ANEMİSİ) NEDİR ?

Hemoglobinopatiler ülkemizde en sık görülen kalıtsal kan hastalıkları arasında yer almakta olup ülkemizin özellikle güney ve batısında önemli bir sağlık sorunudur. Türkiye’de beta talasemi taşıyıcı sıklığı %2,1 olup yaklaşık 1.300.000 taşıyıcı ve 4500 civarında hasta bulunmaktadır. Taşıyıcı sıklığı göz önünde bulundurulduğunda, her yıl 300-400 hasta çocuğun dünyaya gelmesi beklenmekte olup bu durum aileleri ve toplumu maddi-manevi zarara uğratmaktadır. Tüm Türkiye’de tarama programları yapılarak özellikle yeni evlenecek çiftlerin taranması ve sonuçlarına göre bilgilendirilerek hasta bireylerin dünyaya gelmesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

“Thalassemia” Akdeniz Anemisi anlamına gelir. Akdeniz bölgesinde ve göçlerle yayılarak dünyanın her ülkesinde görülen kalıtsal bir kan hastalığıdır.
Anne ve babadaki genlerin hastalıklı olup olmamasına bağlı olarak; çocukta Talasemi’nin şu tiplerinden biri görülür:

1-TAŞIYICI TİP (Minör): Bu bireyler tamamen sağlıklıdır ve hafif derecede kansızlık dışında sorunları olmaz.

2-HASTA TİP (Majör): Akdeniz Anemisi olarak da bilinir. 3-4 aylıktan başlayan, sürekli kan nakli gerektiren çok ciddi bir kan hastalığıdır. Bu çocuklar kendileri için gerekli hemoglobini yeterli miktarda yapamazlar. Halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, huzursuzluk, karaciğer ve dalak büyümesi sonucu karın şişliği, sık sık ateşlenme, yüz ve kafa kemiklerinden başlayarak kemiklerde değişiklik ve tipik bir yüz görünümü ortaya çıkar.

3-HAFİF HASTALIK (İntermedia): Taşıyıcılar gibi tamamen sağlıklı olmayan, hastalık belirtileri genellikle ileri yaşlarda başlayan, kan gereksinimleri daha az olan hastalığın hafif tipidir.

TALASEMİ TAŞIYICILIĞI NEDİR?
Talasemi taşıyıcılarının büyük çoğunluğu bu hastalığı taşıdıklarını bilmezler; ancak talasemi majörlü bir çocuk sahibi olduklarında yada özel kan testini yaptırdıklarında öğrenirler. Talasemi taşıyıcılığı ebeveynlerden çocuklara geçebilir, kalıtsaldır ve yaşam boyu da devam eder.

TALASEMİ TAŞIYICISI OLDUĞUNUZU NASIL ANLARSINIZ?
Özel kan testi yaptırmanız gereklidir. Bu test evlilikten önce mutlaka yapılmalıdır. Bu test ile amaç, evlenmeyi engellemek değil, taşıyıcıları saptayıp hasta çocuklar doğmasını önlemektir.

BU TÜR HASTALIKLARDAN KORUNMADA EN ETKİLİ YÖNTEMLER
*Toplum eğitimi*Taşıyıcıların taranması*Genetik danışma

TALASEMİ TAŞIYICISI OLDUĞUNUZU BİLMEK NEDEN ÖNEMLİDİR?
Eğer ebeveynlerden ikisi de taşıyıcı ise doğacak her çocuk;
% 25 olasılıkla sağlıklı,
% 50 olasılıkla kendileri gibi taşıyıcı ve
% 25 olasılıkla da hasta olabilir.
Ebeveynlerin yalnız biri taşıyıcı ise doğacak her çocuğun;
% 50 sağlam,
% 50 taşıyıcı olma ihtimali vardır.

UNUTMAYINIZ!..

Talasemi evliliğe engel değildir.
Talasemi taşıyıcılığı, bir hastalık değildir ve hastalığa dönüşmez.
Talasemi taşıyıcılığı kalıtsal bir özelliktir.
Talasemi testi yaptırmak için, Aile Sağlığı Merkezlerine müracaat ediniz.
Sağlıklı bir çocuk sahibi olmak için evlilik öncesi mutlaka talasemi testi yaptırınız.