2018-7 Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Duyurusu
28 Aralık 2020


İlimizdeki Aile Hekimliği bölgelerinden Merkez İlçe Paslanmaz Ailesi ASM 50.01.40 NoluAile Hekimliği Biriminde görev yapan aile hekiminin istifa etmesi sonucunda boş kalmıştır. Belirtilen Aile Hekimliği Pozisyonu ve başvuru bitiş tarihine kadar açılabilecek yeni pozisyonlar için 25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği hükümlerine istinaden, 26.10.2018tarihinde saat 16.00’da İl Sağlık MüdürlüğümüzToplantı Salonunda ek yerleştirme işlemi yapılacaktır.

Tercihte bulunmak isteyen hekimler, 15.10.2018tarihinden itibaren 23.10.2018 Salıgünü mesai bitimine (saat 17:00)kadar kendilerinden istenilen belgeleri, Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimine kayıt yaptırdıktan sonra, Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Şubesine şahsen müracaat edeceklerdir. Posta, faks, e-posta v.b. yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Bu sayfadaki ilanlar tebliğ sayılacaktır.

Valilik Oluru.PDF
Kamuda çalışan hekimlerinin başvuru dilekçesi.doc
Kamuda çalışan aile hekimlerinin başvuru dilekçesi.doc
Nevşehir İli Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Usul ve Esasları.doc
Uygulama Takvimi.doc