T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası (Yeni Doğan Görme Tarama Programı)

Güncelleme Tarihi: 06/09/2019Görme taraması ile amaçlanan, görmenin normal gelişimini engelleyecek risk etmenlerini saptamak ve yetersiz görmesi olan olguları erken dönemde tanımaktır. Bebeklerin; şaşılık, ambliyopi, kırma kusuru, katarakt, glokom, retinoblastom ve prematür retinopatisi açısından değerlendirilmesi gerekmektedir. Retinoblastomlar kolay tanınabilecek ve önlenebilecek mortalite nedeni iken konjenital katarakt da yine kolay tanınabilecek ve önlenebilecek körlükle sonuçlanabilen bir durumdur. Ayrıca ülkemizde artan prematürite oranları prematüre retinopatisini önemli bir sağlık sorunu haline getirmiştir.

Program kapsamında aile hekimlerine kırmızı refle testi ve göz muayenesi konusunda eğitim verilmiştir. Bebek çocuk ergen izlem izlem protokolleri kapsamında bebeklerin muayeneleri yapılmaktadır.


halk sağlığı haftası 20.jpg