Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 4924 Sözleşmeli Personel hakkındaki 2018/9 sayılı Genelgesi
17 Nisan 2018