Afet Farkındalık Eğitimi
06 Ekim 2021

İlgi    : Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 21.09.2021 tarih ve 57955685/953/ 952.99 sayılı yazısı


İlgi yazı ile “Afet Farkındalık Eğitimi” dijital olarak hazırlanarak Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığınca Uzaktan Eğitim Kapısı Sistemine yüklenmiş olup, söz konusu eğitime ilişkin duyurunun tüm personele yapılması; tüm personelin https://uzaktanegitimkapisi.cbiko.gov.tr adresinden “e-Devlet ile Giriş” seçeneği kullanılarak 15 Ekim – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında erişime açık olacak eğitime katılımının sağlanması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


Dr.Rahim ÜNLÜBAY
İl Sağlık Müdürü