2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Stajı Başvuru Şartları
03 Haziran 2021

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Stajı Başvuru Şartları 

 • Başvurular şahsen Müdürlüğümüze yapılır. E-posta ya da faks ile başvurular kabul edilmemektedir. 
 • Eksik belge ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 • Başvuru evraklarının teslimi ile başvuruda bulunulması staj talebinin kabul edildiği anlamını taşımamaktadır. 
 • Başvuru talepleri kontenjanlarımız dahilinde değerlendirmeye alınacaktır.
 • Başvuru yapıldıktan sonra staj tarihleri değiştirilemez. 
 • Müdürlüğümüz ve Müdürlüğümüze bağlı kurum/kuruluşlarımızda 2020-2021 Eğitim Öğretim Döneminde Mezun olacak durumda olan öğrencilerin başvuruları kabul edilecek olup; Gönüllü staj başvuruları kabul edilmemektedir. 
 • İlimizde bulunan Üniversitelerde öğrenim gören veya başka bir ilde öğrenim görüp ilimizde ailesi ile birlikte ikamet eden öğrencilerin başvuruları kabul edilecektir.
 • Öğrenci ve Çalışan Sağlığı da göz önüne alınarak sadece sağlık alanında eğitim-öğretim gören öğrencilerin staj kabulleri yapılacaktır. 

 

 

Başvurularda İstenen Belgeler: 

 • 1-Öğrenci Belgesi 
 • 2-Kimlik fotokopisi 
 • 3-İkametgâh Belgesi 
 • 4-Zorunlu Staj Başvuru Formu  (Mutlaka okul tarafından onaylanmış olacak, onaysız formlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.) 
 • 5-Staj talebini bildirir dilekçe veya üniversite üst yazısı 
 • 6-Sigorta Primlerinin okul tarafından yatırılacağını beyan eden belge. 

 

Başvuruları kabul edilenler ayrıca: 

 • Pandemi nedeniyle Enfeksiyon kontrol önlemlerine yönelik eğitim aldığına dair belge. 
 • İSG Eğitimi aldığına dair belge. 
 • Öğrencilerin Sağlık Taramaları Sonuçları 
 • İş kazası ve meslek hastalığı sigortasının yatırıldığına dair belge. (Okuldan alınacak ve en geç staja başlama tarihinden bir gün önce teslim edilecek.) 
 • Staj Sözleşmesi (2 Nüsha) 

Belgeleri teslim etmek zorundadırlar. Aksi takdirde staja başlayamazlar2021 yaz stajı.docx