Diyaliz Merkezleri Başvuru ve Değerlendirme Komisyonu Duyurusu
27 Ocak 2021

01/03/2019 tarih ve 30701 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Diyaliz Merkezleri Hakkındaki Yönetmeliğin hükümlerine  göre, İlimizde  genelinde diyaliz merkezlerinin cihaz arttırması,tatil diyalizi ve diyaliz hizmet bölgesi değişikliği olup olmayacağı ile ilgili değerlendirme;Diyaliz Hizmetleri İzlem,Denetim ve Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılmıştır.Alınan kararların toplantı tutanağı aşağıda ekte sunulmuştur.

indir (8).gif
2021 TOPLANTI TUTANAĞI KARAR 1.pdf
2021 TOPLANTI TUTANAĞI KARAR 2.pdf
2021 TOPLANTI TUTANAĞI KARAR 3.pdf