2021 Yılı 4924 Sözleşmeli Statüye Geçiş İlanı
25 Ocak 2021

4924 sayılı Kanuna göre istihdam edilen sözleşmeli sağlık personelinin işe alınmaları ve yer değiştirme işlemlerini düzenleyen, “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’’ 11.02.2015 tarihli ve 29264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan yönetmeliğin 5. Maddesinin (ı) fıkrası çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (A) bendine göre T.C.Sağlık Bakanlığı Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile T.C.Sağlık Bakanlığı Acıgöl İlçe Devlet Hastanesinde kadrolu olarak çalışan Tabip ünvanlı personelin sözleşmeli personel pozisyonlarına geçiş işlemleri kura ile yapılacak olup, söz konusu kura aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre Müdürlüğümüzce sonuçlandırılacaktır.İlan Metni, Kura Takvimi, Münhal Kadro aşağıda ekte belirtilmiştir.

indir (8).gif

4924 ilan metni 2021.docx
4924 Kura Takvimi 2021.docx
4924 MÜNHAL KADRO.xlsx