5. Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu
18 Kasım 2020


Akılcı olmayan ilaç kullanımı ve antibiyotik direnci tüm dünyanın olduğu gibi ülkemizin de karşı karşıya olduğu halk sağlığı sorunlarındandır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından antibiyotik direnci konusunda farkındalık oluşturulması ve sağlık profesyonelleri, politika yapıcılar ve halk arasında iyi uygulamaların teşvik edilmesi amacı ile 18 Kasım’ı içine alan hafta “Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası” olarak belirlenmiştir. Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Programı kapsamında önceliklendirilmiş faaliyet alanlarımızdan biri olan antibiyotiklerin akılcı kullanımının sağlanması çalışmaları ve “Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası” etkinliği kapsamında akılcı antibiyotik kullanımı konusunun ele alınacağı “5. Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu” 20 Kasım 2020 tarihinde çevrim içi olarak düzenlenecektir. Söz konusu sempozyuma İl Sağlık Müdürünün, İl Sağlık Müdürlüğü yöneticilerinin, AİK İl Koordinatörlüğü’nde görev alanların, ilinizdeki hastanelerin yöneticilerinin, acil servislerinde çalışan hekimlerin, bu hastanelerde görevli enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarının, göğüs hastalıkları uzmanlarının, kulak burun boğaz hastalıkları uzmanlarının, ilinizde görev yapan aile hekimlerinin ve eczacıların katılım sağlaması gerekmektedir.

5. Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Farkındalık Sempozyum Programı ektedir.

20 KASIM 2020 SEMPOZYUM PROGRAMI.pdf