Türkiye Saha Epidemiyolojisi Sertifikalı Eğitim Programı 2020 Dönemi Duyurusu
03 Şubat 2020


Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi Başkanlığı’nın göndermiş olduğu 30.01.2020 tarih ve E.36 sayılı yazısı ekte gönderilmektedir. Söz konusu yazıda; Türkiye Saha Epidemiyolojisi Sertifikalı Eğitim Programı’nın her yıl başvuranlar arasından seçilen adayların 2 yıl boyunca Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi Başkanlığı’nda görevlendirilerek teorik ve pratik eğitimlerle yetiştirildiği, sahada akut halk sağlığı olaylarına müdahale edecek yetkin ekiplerin oluşturulmasının hedeflendiği sertifikalı bir eğitim programı olduğu belirtilmektedir. Ayrıca yazıda; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların merkez ve taşra teşkilatında görev yapan hekim, veteriner hekim ve diş hekimlerinin başvurabileceği, saha epidemiyolojisi eğitim programının iki yıl süreyle Ankara’da yapılacağı için başvuruda bulunan saha epidemiyolojisi aday adaylarının bu durumu göz önünde bulundurmaları gerektiği, başvuruda bulunacak kişilerin 31 Ağustos 2020 tarihine kadar hizmet yükümlülüğünü tamamlamış olan kişiler olması gerektiği belirtilmektedir.


Türkiye Saha Epidemiyolojisi Sertifikalı Eğitim Programı başvuru bilgisi,şartları ve öz geçmiş formu ektedir.

Türkiye Saha Epidemi özgeçmiş formu.doc

Türkiye Saha Epidemi Bilgileri ve Başvuru Şartları.pdf