26 Ekim Hasta Hakları Günü
25 Ekim 2019

Hasta Haklarının tarihsel gelişimine bakıldığında ilk kez 1981 yılında Lizbon’da yapılan 34. Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu’nda yayımlanan Lizbon Bildirgesi ile benimsenmiştir. Daha sonra 47. Dünya Tabipler Birliği Kurultayında (Bali, Eylül 1995) değişikliğe uğramış, 171. Konsey Oturumu’nda (Şili, Ekim 2005) gözden geçirilip düzeltilmiştir. Ulusal düzeydeki yasal düzenlemeler ise Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi, 1998 yılında yürürlüğe giren Hasta Hakları Yönetmeliği, İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi gibi mevzuatlarda yer almaktadır ve ülkemizde 26 Ekim Hasta Hakları Günü Olarak kutlanmaktadır.

26 Ekim Hasta Hakları Günü’nde ise hasta hakları konusunda farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır. Hasta hakları ile de hastanın saygınlığının korunması, teşhis ve tedavinin her aşamasında hastanın aktif katılımı sağlanarak, hastaların kaliteli sağlık hizmeti alma ve sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Hasta hakları; hasta ile sağlık çalışanları arasında bireysel ve toplumsal düzeyde ortaya çıkan sorunların çözümü, sağlık çalışanlarının hastaya ve hastanın sağlık çalışanlarına karşı görev ve sorumlulukları yerine getirmesi, daha iyi sağlık sunumu için hasta ve sağlık çalışanlarının birlikte sahip çıkması gereken haklardır. Vatandaşlarımızın güvenli bir ortamda huzurla ve yüksek kalitede sağlık hizmeti almaları için tüm sağlık çalışmalarımız özveri içerisinde görevlerini yapmaktadır.

Bu çerçevede; 26 Ekim Hasta Hakları gününde günün anlam ve önemine binaen; İlimiz genelinde hastane ve diğer sağlık tesislerinde yatan hasta ziyaretleri yapılmış, sağlık çalışanlarına eğitim düzenlenmiş ve hasta hakları ve sorumlulukları konusunda farkındalığı artırmak için stant kurularak hastalarımıza bilgilendirme yapılmıştır.