Sürekli İşçi Atamaya Hak Kazanan Yedek Aday Listesi
19 Nisan 2019                                                             Atamaya Hak Kazanan Yedek Aday Listesi ve Atamaya Esas Belgelerin Teslimi

Sözlü sınavda "ASIL" olarak başaralı olan adayların 11-15 Nisan 2019 tarihleri arasında vermiş oldukları evrakların (evrak teslim etmeyenlerin) incelenmesi neticesinde şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine 1. Yedekten başlamak üzere işlem gerçekleştirilecektir. denilmektedir.

Bu kapsamda; Sözlü sınav sonucu yedek olarak başaralı olan ve Atamaya Hak Kazanan Yedek Aday Listesi'nde ismi bulunan adayların 19 Nisan 2019 (Mesai Saatleri Dahilinde) tarihinde ekte yer alan Açıktan Atama Başvuru Formu'nu doldurmaları ve yine ekte de yer alan Atamaya Esas belgeleri hazırlayarak Müdürlüğümüze elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Ancak Sınav sonucunda Asıl ve Yedek olan adayın atamasının yapılacağı anlamına gelmemektedir. Başarılı olan adayların atama işlemleri Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmalarının sonuçlanmasından sonra Bakanlığımızca tamamlanacaktır

İş bu ilan ilgililere tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


Atamaya Hak Kazanan Yedek Aday Listesi.pdf

Açıktan Atama Başvuru Formu.pdf

Sürekli İşçi Alımı ATAMAYA ESAS BELGELER.pdf