T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ve Çoçuk İstismari ile Mücadele Eğitimi

Güncelleme Tarihi: 15/05/2018


 15.05.2018   16:07:32

Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğümüz çalışan sağlık personelinin Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle(KYAİŞ) Mücadele konusunda bilgi ve müdahale kapasitesinin arttırılması, hizmette standardizasyonun sağlanması ve şiddet mağduru kadınların sistem içinde ikincil örselenmelerinin önlenmesi çalışmaları kapsamında; sağlık personelinin çocuğa yönelik ihmal ve istismar konusunda farkındalığının artırılması, çocuk izlem merkezlerin tanıtılması amacıyla; ilimizde, birinci basamakta görev yapan tüm personelin, ikinci basamakta ise çocukla karşılaşan ve karşılaşma ihtimali bulunan tüm birimlerde (acil servis, çocuk polikliniği, çocuk servisi vb.) görev yapan sağlık personelinin eğitimlerinin tamamlanması amacıyla 7, 8, 9 Mayıs 2018 tarihlerinde İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarda görevli sağlık personellerine Ruh Sağlığı Biriminde görevli Psikolog Tuba Kabukcu Doğan, Psikolog Murat Arslan, Sosyal Çalışmacı Hümeyra Bağan Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele, Çocuk İhmal ve İstismarı ile ayrıca “Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele” çalışmaları kapsamında “Teknoloji Bağımlılığı” eğitimleri yapıldı.

KYAİŞ VE ÇİM Eğitimi (1).jpg

KYAİŞ VE ÇİM Eğitimi (2).jpg

KYAİŞ VE ÇİM Eğitimi (4).jpg