T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma Grup Toplantısı Gerçekleştirildi

Güncelleme Tarihi: 30/04/2018

 30.04.2018   16:19:46

Bağımlılık ile mücadelede kurumlar arası iş birliğini ve koordinasyonu sağlamak, temel stratejileri belirlemek ve eylem planlarını hazırlamak, onaylamak, gerektiğinde değiştirmek, güncellemek ve uygulanmasını takip edip değerlendirmek üzere; Başbakan tarafından görevlendirilen bir Başbakan Yardımcısının başkanlığında, bağımlılıkla mücadelede görev ve sorumlulukları bulunan Bakanların katılımı ile Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu (BMYK) 09.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/23 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile ilimizde Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu ve bünyesinde Teknik Çalışma Grupları oluşturulmuştur.

Bu çerçevede 26.04.2018 tarihinde valilik binası toplantı salonunda saat 14.00’daVali yardımcısıAhmet Soley başkanlığındaBağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Teknik Çalışma Grupları (İl Uyuşturucu ile Mücadele Teknik Çalışma Grubu, İl Alkol Bağımlığı ile Mücadele Teknik Çalışma Grubu, İl Tütün Bağımlığı ile Mücadele Teknik Çalışma Grubu, İl Davranışsal Bağımlılıklar(Teknoloji ve Kumar Bağımlılığı) ile Mücadele Teknik Çalışma Grubu, İl Bağımlılık ile Mücadele İletişim Teknik Çalışma Grubu) Toplantısı gerçekleştirilmiş olup teknik çalışma gruplarının 2018 yılı içerisinde gerçekleştireceği faaliyetler görüşülmüştür.

Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma Grup toplantısı Gerçekleştirildi (1).jpg

Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma Grup toplantısı Gerçekleştirildi (2).jpg

Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma Grup toplantısı Gerçekleştirildi (3).jpg

Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma Grup toplantısı Gerçekleştirildi (4).jpg