T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İç Kontrol Eylem Planı Eğitimi

Güncelleme Tarihi: 11/03/2019


 09:57:36   11.03.2019

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 55. maddesi gereği Maliye Bakanlığınca çıkarılan ikincil ve üçüncül düzey mevzuatlar doğrultusunda Bakanlığımızda İç Kontrol Sistemi çalışmaları yürütülmektedir.

Bu kapsamda İç Kontrol Sisteminin uygulanmasına yönelik 2019-2020 yıllarını kapsayan İç Kontrol Eylem Planı 31.01.2017 tarihinde Müsteşarlık Makam Onayı ile yürürlüğe girmiş ve tüm personele duyurulmuştur.

Bakanlığımız teşkilat yapısının 694 sayılı KHK kapsamında yeniden düzenlenmesi ile Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 07.11.2017 tarihinde yayımlanan Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergenin 2 No'lu ekinde "İl Sağlık Müdürlüğünün Destek Hizmetlerine İlişkin Görev, Yetki ve Sorumlulukları" sayılmış, 19. maddesinde "İç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin iş ve işlemleri yürütme" sorumluluğuna yer verilmiştir.

İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde İç Kontrol Eylem Planı faaliyetlerinin etkin bir biçimde yürütülmesi ve koordine edilmesi amaçlı, Bakanlığımız politikaları doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğümüz Konferans Salonunda 05.03.2019 ve 07.03.2019 tarihlerinde eğitim yapılmıştır.


iç kontrol 5.JPG

iç kontrol 3.JPG

Resim Galerisi

  • iç kontrol 2.JPG
  • iç kontrol 3.JPG
  • iç kontrol 4.JPG
  • iç kontrol 5.JPG
  • iç kontrol.JPG