NEVŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
NEVŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Görev ve Yetkiler

Güncelleme Tarihi: 24/09/2018

 • Halk Sağlığı Laboratuvarlarının planlanması, yapılandırılması ve uygun şartlarda çalışması için gerekli koordinasyon ve çalışmaları yapmak.

 • Halk Sağlığı Laboratuvarlarında ihtiyaç ve talepler doğrultusunda çalışılacak klinik dışı parametrelerin tespit edilmesi ve izin verilmesi faaliyetlerini yürütmek.

 • Halk Sağlığının korunması ve iyileştirilmesine yönelik  klinik dışı laboratuvarların etkin ve verimli çalışması için gerekli alt yapı çalışmalarının yapılmasını sağlamak.

 • Kurumca yetkilendirilecek yüzme havuz suyu analizi yapan kamu/özel laboratuvarların izin ve denetim işlemlerini yürütmek

 • Laboratuvarların görev alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası programların sahada uygulamasını sağlamak.

 • Halk Sağlığı Laboratuvarları ve yetkilendirilmiş laboratuvarların izleme, denetleme vb. iş ve işlemlerini koordine etmek

 • Halk Sağlığı Laboratuvarları ve yetkilendirilmiş laboratuvarlar ile ilgili şikayet ve talepleri değerlendirmek.

 • Faaliyet alanları ile ilgili eğitim, sempozyum, panel vs. etkinlikleri düzenlemek,

 • Laboratuvarlarda kalite sistemlerinin kurulması ve kalite alt yapılarının güçlendirilmesi için gerekli desteği vermek, kalite sistemlerini ve akreditasyon süreçlerini izlemek, değerlendirmek ve bu konuda koordinasyonu sağlamak.

 • Laboratuvarların  klinik dışı numunelere yönelik dış kalite kontrol çalışmalarını izlemek ve değerlendirmek.

 • Halk sağlığı laboratuvarlarının çalışma alanlarına yönelik projelerin planlanmasını yapmak.

 • Laboratuvarların çalışma konularına yönelik rehber dokümanlar hazırlamak ve yayımlamak.

 • Görev alanı ile ilgili olarak Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.